Rasprava: Društvo "Marjan" (amandman)
19.12.2013. Rasprava

Rasprava: Društvo "Marjan" (amandman)

PREDMET: Amandman na Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2014. godinu


AMANDMAN

Predlažem da se redovna djelatnost Društva za zaštitu i unapređenje Marjana "Marjan" uvrsti    u  Program javnih  potreba  u  kulturi Grada Splita za  2014.  godinu  kao  djelatnost od  interesa  za  Grad  Split,  na  način da  se  iz  sredstava predviđenih za financiranje  Zaštite  prirode,  iznos  od 150.000,00  kn  preraspodjeli  za obavljanje redovne djelatnosti  i provođenje Programa rada Društva Marjan.

OBRAZLOŽENJE:

Programom javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2014. godinu predviđeno je financiranje Udruga, neprofitnih organizacija i pojedinaca za sljedeće djelatnosti:

– muzejsko­galerijska i likovna djelatnost;
– kazališna i glazbeno­scenska djelatnost;
– knjižnična i izdavačka djelatnost;
– filmska i multimedijalna djelatnost.


Osim spomenutih djelatnosti u kulturi za koje se osiguravaju sredstva iz proračuna Grada Splita, postoji i peta djelatnost, također u kulturi, a to je ­ Zaštita prirode. Kako  je  vidljivo  iz Programa  javnih  potreba  u  kulturi Grada  Splita,  kao    i  Izvješća    o izvršenju  programa javnih potreba  u kulturi Grada  Splita,  Grad  Split  uopće  nije  predvidio financiranje "Udruga, neprofitnih organizacija  i  pojedinaca"  za  djelatnost  Zaštite prirode,  te su gotovo sva sredstva  predviđena za  Zaštitu  prirode usmjerena  na Javnu  ustanovu  za  upravljanje Park­šumom Marjan.

Osim toga, u Pozivu  za  predlaganje  programa javnih  potreba  u  kulturi Grada  Splita,  koji Grad Split svake godine objavljuje tijekom rujna, također nije uvrštena djelatnost Zaštita prirode, tako da  udruga, kojoj je redovna djelatnost zaštita prirode, uopće ne može predložiti svoj Program za financiranje.

Nekonzistentnost  Programa  potrebno  je  ispraviti,  tim  više  što  u našem  gradu  postoji izražena potreba  za  zaštitom  prirode,  koju  je prije  punih  110  godina,  institucijski  utemeljila najstarija splitska udruga građana,  Društvo  Marjan,  za  koje  se  slobodno  može  kazati  da  je zaslužno  za gotovo sve vrijednosti i blagodati koje nam pruža Park šuma Marjan. Društvo Marjan iniciralo je i osnivanje  gradske Javne  ustanove  za upravljanje  Park­šumom Marjan,  pa se  tako čak  i  njihovo sjedište nalazi u zgradi koju je svojim sredstvima obnovilo i uredilo Društvo Marjan.

Posljednjih desetljeća djelatnost Društva marginalizirana je od strane gradskih uprava, ponajviše iz razloga što se Društvo Marjan  otvoreno protivilo  zahtjevima  onih  koji Marjan  doživljavaju  kao građevinski resurs.

Stoga predlažem da se rad Društva Marjan osnaži na način da se iz sredstava predviđenih za Zaštitu prirode kroz Program javnih potreba u kulturi Grada Splita, iznos od 150.000,00 kn preraspodjeli  na Društvo Marjan, čime bi se financirala redovna djelatnost Društva Marjan kao djelatnost od interesa za Grad Split.

Program  rada Društva Marjan  za 2014. godinu:
 • praćenje i aktivno sudjelovanje u izradi prostorno­planske dokumentacije vezane za prostor Park šume Marjan
 • praćenje  i  aktivno sudjelovanje  u  izradi  Prostornog  plana  područja posebnog  obilježja Park šume Marjan;
 • rad na proglašenju Marjana trajno zaštićenim  kulturnim dobrom i uvrštavanje u Registar, Listu nacionalnih kulturnih dobara i prijavljivanje kontaktne zone UNESCO­u u kojoj će se nalaziti i Park šuma Marjan;
 • praćenje i predlaganje mjera za unapređenje zaštite kroz zakonodavstvo vezano za zaštitu Park šume Marjan;
 • praćenje  provođenja  mjera  zaštite  kulturnih  dobara,  kulturno povijesnih  cjelina    i kulturnog krajolika Park šume Marjan i marjanskog poluotoka;
 • praćenje  provođenja  Programa  gospodarenja  za  šume  s  posebnom namjenom    kao  i njegovo revidiranje u cilju obuhvaćanja cjelokupnog područja Park šume Marjan;
 • praćenje  i  sudjelovanje  u  unapređenju  efikasnosti  održavanja  čistoće i  održavanja šetališta, staza, vidikovaca, nasada, kupališta, kulturnih i povijesnih spomenika i ostalih vrijednosti Park šume Marjan;
 • praćenje i sudjelovanje u unapređenju zaštite i čuvanja Park šume Marjan;
 • praćenje i sudjelovanje u izradi programa sanacije područja devastiranih izgradnjom;
 • praćenje korištenja i održavanja  prometnica unutar Park šume Marjan;
 • praćenje provođenja mjera zaštite od utjecaja nedopuštenih ljudskih aktivnosti u Park šumi Marjan;
 • organiziranje javnih tribina, predavanja i okruglih stolova na aktualne teme vezane za Park šumu Marjan s ciljem educiranja i animiranja javnosti;
 • praćenje i sudjelovanje u izradi promidžbenih i edukativnih materijala Park šume Marjan.

Komentari


Trenutno nema komentara. Budi prvi koji će komentirati članak.

Komentiraj članak

Ime (Obavezno)
Komentar (Obavezno)
CAPTCHA image
Unesite kod prikazan na slici