Vijećničko pitanje: Parking Dioklecijanova palača

Vijećničko pitanje: Parking Dioklecijanova palača

Tomislav Alujević Grgas

S obzirom na aktivnosti koje ste spremni poduzeti vezano uz uređenje „Turističke palače“ želim postaviti pitanje, jeste li spremni ukloniti i ne uvjetni parking ispred Dioklecijanove palače te umjesto njega definirati trg tj. jeste li spremni  pokrenuti postupak cjelovitog uređenja prostora splitske rive kako bi se dobilo konačno idejno rješenje o brojnim pitanjima uključujući i obnovu monumentalne fontane na njenom zapadnom dijelu. Također,  smatram da bi u situaciji kad je grad Split postao jedan od glavnih turističkih destinacija u Hrvatskoj, prolaz i razgledavanje Dioklecijanovih podruma trebalo naplatiti, ponuditi turistima priču i sadržaje, a kroz sredstva koja bi se uprihodila, u znatno većim iznosima nego do sada, omogućiti lakše održavanje gradske jezgre uključujući i splitsku rivu.


PROŠIRENO PITANJE:

PREDMET: Vijećničko pitanje „Cjelovito uređenje prostora splitske Rive“

VIJEĆNIK: Tomislav Alujević Grgas

PITANJE: Za gradonačelnika Ivu Baldasara

PRAVNI TEMELJ: - Poslovnik Gradskog vijeća Grada Splita članak 17. i 18.

- Prijedlog mjera za unapređenje funkcioniranja prostornih dijelova i urbane opreme Rive od 05. ožujka 2008.

- Zaključak Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i Dioklecijanove palače od 24.listopada 2013.

- Zaključak Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i Dioklecijanove palače od 17. siječnja 2013.

Split, 28. listopada 2013. godine

Prostor Rive, posebno je važno i osjetljivo područje, o čijem cjelovitom rješenju će ovisiti i promišljanje  gotovo cjelokupnog života povijesne jezgre grada Splita i šire u pogledu budućih urbanističkih, konzervatorskih, prometnih i gospodarskih rješenja, pa čak i kao psihološki faktor ispravka povijesne nepravde počinjene cijeloj jednoj generaciji građana Splita. Stoga držim da se cjelovitom uređenju prostora Rive treba dati prioritet u odnosu na sve ostale zahvate u javnim prostorima grada Splita.

Povodom najave uređenja tzv. "Turističke palače" bilo bi poželjno i logično sagledati uređenje tog derutnog prostora u kontekstu uređenja cjelovitog prostora splitske Rive. Naime, prostorom splitske Rive smatra se prostor od istočnih pročelja palače Bajamonti (Dešković) i franjevačkog samostana sv. Frane na zapadu do istočnog ruba Poljane kneza Trpimira uključujući prostor nekadašnjih Lazareta, Lučke kapetanije i Mletačkog mula. Dakle, razvidno je da je tzv. "Turistička palača" sastavni dio prostora splitske Rive.

Nakon čak dva provedena natječaja za uređenje Rive (1997. i 2004.god.) cjelokupni prostor Rive i dalje je ostao djelomično „uređen“ s brojnim otvorenim pitanjima.

Otvorena pitanja splitske Rive su prije svega neriješeno prometno pitanje, odnosno parkiranje na zapadnom, a posebno na istočnom dijelu Rive, smještaj i izgled štekata zajedno s pripadajućom opremom (nosaći tendi tzv. "višala" i suncobrani), zelene površine, rasvjetni stupovi i rasvjeta pročelja Dioklecijanove palače, urbana oprema (4 vrste koševa za otpatke, klupe - šentade, srkalice – špine), kanalizacijski ispusti u more, prezentacija arheoloških nalaza, podne pješačke površine, namjena prostora i moguće gospodarske djelatnosti, obnova Monumentalne fontane na zapadnom dijelu Rive i derutna privremena građevina tzv. "Turistička palača".

Poželjno i ispravno bilo bi pokrenuti postupak za uređenje cjelovitog prostora splitske Rive kako bi se dobilo konačno idejno rješenje s odgovorima na brojna otvorena pitanja, koje bi se ovisno o financijskim mogućnostima postupno i realiziralo. 

Sam postupak mora osigurati ravnopravnost potencijalnih partnera te jamčiti dostupnost informacija, javnost rada i puno sudjelovanje svih urbanih aktera (nevladine udruge, strukovne organizacije, mjesna samouprava i zainteresirani građani).

Pridržavanjem ovih načela izbjegli bi se mogući nesporazumi i došlo bi se do prihvatljivih   rješenja, a što bi trebao biti imperativ, jer radi se o jednom od najvažnijih i najdragocjenijih javnih prostora u našem gradu koji je dio kulturno-povijesne cjeline upisane u registar svjetske kulturne baštine UNESCO-a, kojeg svakako treba biti obavijestiti o planiranom zahvatu uređenja.

Temeljem prije iznesenog, kao i temeljem "Prijedloga mjera za unapređenje funkcioniranja prostornih dijelova i urbane opreme Rive" od 05. ožujka 2008. (u prilogu), nadalje temeljem Zaključka Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga plana upravljanja  povijesnom jezgrom Splita i Dioklecijanove palače od 17. siječnja 2013. koji glasi:

"Povjerenstvo predlaže Gradskom vijeću i stručnim službama Grada Splita pokretanje postupka za uređenje cjelovitog prostora Rive kako bi se definitivno dobilo konačno idejno rješenje s odgovorima na brojna otvorena pitanja sukladno Prijedlogu mjera za unapređenje funkcioniranje prostornih dijelova i urbane opreme Rive od 5. ožujka 2008. godine."

kao i temeljem Zaključka Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga plana upravljanja  povijesnom jezgrom Splita i Dioklecijanove palače od 24. listopada 2012. koji glasi:

"Parkirališna i garažna mjesta treba planirati izvan Zone A obuhvata."

postavljam pitanje Gradonačelniku:

Hoćete li prilikom pripreme dokumentacije za uređenje tzv "Turističke palače" pokrenuti postupak cjelovitog sagledavanja Rive kojim bi dobili idejno rješenje za sva otvorena pitanja, pa tako i za uređenje tzv. "Turističke palače" uključujući ukidanje parkirališta na istočnom dijelu Rive i uključujući obnovu Monumentalne fontane za zapadnom dijelu Rive?

 

OBRAZLOŽENJE:

Budući da su već provedena dva natječaja za uređenje Rive, za zaključiti je da postoji Program natječaja s  programskim elementima koje treba prilagoditi aktualnoj situaciji, bez  posebnih dodatnih troškova. Kako se radi o važnom i osjetljivom području upisanom u registar svjetske kulturne baštine UNESCO-a, temeljem članka 172.  "Operational Guidelines for the implementation of the World Heritag Convention" svakako je potrebno obavijestiti WHC o namjeri pokretanja zahvata u zaštičenom području splitske Rive.

Komentari


Trenutno nema komentara. Budi prvi koji će komentirati članak.

Komentiraj članak

Ime (Obavezno)
Komentar (Obavezno)
CAPTCHA image
Unesite kod prikazan na slici