Vijećničko pitanje: Podvožnjak u Šoltanskoj uliciVijećničko pitanje: Podvožnjak u Šoltanskoj uliciVijećničko pitanje: Podvožnjak u Šoltanskoj uliciVijećničko pitanje: Podvožnjak u Šoltanskoj uliciVijećničko pitanje: Podvožnjak u Šoltanskoj uliciVijećničko pitanje: Podvožnjak u Šoltanskoj ulici

Vijećničko pitanje: Podvožnjak u Šoltanskoj ulici

Split, 18. veljače 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA

PREDMET: Vijećničko pitanje „Podvožnjak u Šoltanskoj ulici“

VIJEĆNIK: Tomislav Alujević Grgas


PITANJE: Za gradonačelnika gosp. Ivu Baldasara

Gospodine Gradonačelniče interesira me je li istina da grad Split odustaje od izgradnje podvožnjaka ispod Bušićeve ulice koji bi spojio Šoltansku ulicu od bolnice na Križinama sa Šoltanskom koja će se spojiti s centrom Kliničkog bolničkog centra. Čujem zadnjih tjedana da se na potezu Poljičke ulice događaju promjene na izgradnji zgrada čiji je investitor Oramont d.o.o. te da se planira nakon dvije zgrade, zbog ne riješenih imovinskih pitanja, početi graditi neboder (18. katova) na križanju Poljičke i Bušićeve ulice. U postojećim planovima je predviđeno da se Šoltanska ulica spoji s Šoltanskom na Križinama (podvožnakom) tako da se napokon spoje dvije bolnice što bi omogućilo brzu i jednostavnu komunikaciju. Čujem da se planira odustati od podvožnjaka i Šoltansku dovesti na četiri trake neposredno ispod spomenutog raskrižja što će dovesti do problema sigurnosti u prometu jer će većina vozila tada skretati lijevo u Bušićevu preko četiri traka kako bi se što prije spojilo na Poljjičku cestu s kojom imaju brz pristup centru grada tj. izlazu iz grada. S druge strane projekt povezivanja dviju bolnica bi bio osakaćen iako je planiranjem definirano da se ta ulica napravi. Vjerujem da je ovo samo izdvojeno razmišljanje pojedinaca i da ćete uvažiti potrebe tog dijela grada i da se krnjim rješenjima neće dovesti u pitanje sigurnost stanovnika na tom dijelu grada te značaj povezivanja dvaju bolnica kojima gravitira veliki broj građana naše regije.


MOLIM PISANI ODGOVOR.


ODGOVOR

U Generalnom urbanističkom planu Splita (wSlužbeni glasnik Grada Splita", br. 1/05, 15/07, 3108, 3/12 i 32113 $oltanska ulica planirana je kao pristupna ulica paralelna s Poljičkom cestom od Puta iza nove bolnice do sadašnjeg kolnog ulaza u krug bolničkih sadržaja na Križinama s planiranim podvožnjakom ispod Ulice Bruna Bušića.

Na predmetnom podrućju na snazi je Detaljni plan uređenja poteza uz Poljičku cestu sjevemo od kompleksa bolnice Firule - pojedinačni zahvat P21 ("Službeni glasnik Grada SplitaU, br.30/S0, 14/12 i 32/13). U navedenom planu detaljno je određena trasa Šoltanske ulice od zdravstvene škole na zapadu do podvožnjaka ispod Ulice Bruna Bušića kojim bi se spojili dijelovi Šolta nske ulice istočno od Bušićeve (postojeća ulica) i zapadno od Bušićeve (planirana ulica). Dio Šoltanske ulice na građevnoj čestici oznake 5 do planiranog podvožnjaka postaje podzemni - ispod planirane stambeno poslovne zgrade.

Iz prednje navedenog razvidno je kako je važećim dokumentima prostornog uređenja planirana Šoltanska ulica od Puta iza nove bolnice s podvožnjakom ispod Bušićeve do ulaza u bolnicu na Križinama.


PROČELNICA

Ružica Batinić-Santro, dipl.ing.arh.

Komentari


Trenutno nema komentara. Budi prvi koji će komentirati članak.

Komentiraj članak

Ime (Obavezno)
Komentar (Obavezno)
CAPTCHA image
Unesite kod prikazan na slici