Članci za lipanj 2014.

Vijećničko pitanje: Revizija diploma u gradskoj upravi i javnim poduzećima

Jeste li spremni u gradskoj upravi i javnim poduzećima napraviti reviziju diploma u kontaktu sa Sveučilištima te javno iznijeti rezultate tako provedene revizije?
Vijećničko pitanje: Revizija diploma u gradskoj upravi i javnim poduzećima

Vijećničko pitanje: Autobusni kolodvor u Sukoišanskoj

Jeste li spremni pokrenuti proceduru da se obnove šalteri za prodaju karata?
Vijećničko pitanje: Autobusni kolodvor u Sukoišanskoj