Članci za prosinac 2013.

Sretna nova 2014. godina!

Mudrosti i zdravlja te sretna nova 2014. godina!
Sretna nova 2014. godina!

Rasprava: Reorganizacija poslovnih procesa (amandman)

Predmet: Podnošenje amandmana na prijedlog proračuna Grada Splita za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Poštovani,

ovim putem podnosim amandman na prijedlog proračuna grad Splita i predlažem novu aktivnost  unutar proračuna s ciljem pokretanja projekta reorganizacije poslovnih procesa unutar gradske uprave.

Rasprava: Reorganizacija poslovnih procesa (amandman)

Rasprava: Društvo "Marjan" (amandman)

Predlažem da se redovna djelatnost Društva za zaštitu i unapređenje Marjana "Marjan" uvrsti    u  Program javnih  potreba  u  kulturi Grada Splita za  2014.  godinu  kao  djelatnost od  interesa  za  Grad  Split,  na  način da  se  iz  sredstava predviđenih za financiranje  Zaštite  prirode,  iznos  od 150.000,00  kn  preraspodjeli  za obavljanje redovne djelatnosti  i provođenje Programa rada Društva Marjan.
Rasprava: Društvo

Vijećničko pitanje: Kila Jug

Kada će se dovršiti komunalna infrastruktura za zgradu Kila Jug koja je u nadležnosti Grada Splita odnosno komunalnih poduzeća?
Vijećničko pitanje: Kila Jug