Krvna grupa 'AB'

Krvna grupa 'AB'

Jedina dvokomponentna krvna grupa konstituirana od krvne grupe 'A' i krvne grupe 'B'. Još uvijek je najneistraženija i najzagonetnija krvna grupa. Najmlađa krvna grupa sa svjetskim prosjekom zastupljenosti od 5% a Indija je izuzetak sa približno 10% stanovništva. Univerzalni primatelj krvi, jer nema antigena na ostale krvne grupe.
Krvna grupa 'B'

Krvna grupa 'B'

Osobe krvne grupe 'B' emocionalno su dosta kompleksnije od osoba drugih krvnih grupa, kao da se nalaze u procijepu krvnih grupa '0' i 'A', nakon kojih su povijesno nastali.
Po notama, autostradama i autobahnovima - Šest dana i šest država

Po notama, autostradama i autobahnovima - Šest dana i šest država

Jedan kombi, dva glazbena događaja, sedam pustolova i priča o šest gradova. Povezali smo Veneto s Bavarskom, jug Njemačke s jugom Nizozemske. Uživali smo, bili tek obični putnici na autocestama Europe i VIP gosti tu i tamo. Pjevali smo i smijali se, plesali smo i vozili se. Pčelice koje su odabrale šest prekrasnih cvjetova i na najbolji način zakoračili u Europu.
Krvna grupa 'A'

Krvna grupa 'A'

Povijesno je bila od presudne važnosti, ta prilagodba kada se čovjek morao odvojiti od lova i sakupljanja plodova, jer su mu prirodne okolnosti nametale druge uvijete, a to je uzgajanje biljaka i životinja u svrhu prehrane.
Krvna grupa '0'

Krvna grupa '0'

U prvom dijelu teksta već su opisane neke specifičnosti ove krvne grupe. Stvoreni su da budu djelotvorni, uvijek aktivni, beskompromisni ljudi, borci, sportaši. Puni snage i energije, dominantni, izdržljivi i prodorni, prave vođe.