Uvod o zdravlju i prehrani kroz povijest

Uvod o zdravlju i prehrani kroz povijest

Ovaj tekst nema namjeru zamijeniti savjete i upute liječnika, medicinskih institucija, već ukazuje i sugerira nove i stare spoznaje i vještine liječenja te preventivnog djelovanja na zdravlje ljudi. Krv je koliko mistična, još više magična, a možda naviše tragična, jer j...